Zorgverzekeraars

Fysiovision heeft in 2024 met alle Nederlandse Zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Voor al uw fysiotherapeutische zorg kunt u, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, gewoon bij ons terecht.


Directe toegankelijkheid

Zonder verwijsbriefje naar Fysiovision
U kunt ook in 2024 rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. Zo kunt u direct bij ons terecht en u kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut zal bij directe toegankelijkheid fysiotherapie eerste een screening moeten uitvoeren om te bepalen of uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie. Bij twijfel kan de huisarts worden geïnformeerd. Uw huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut informeert daarom de huisarts, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.


Vergoeding van kosten voor fysiotherapie

Vergoeding van fysiotherapie in 2024
Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten gelden andere regels.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. De tendens is dat het aantal vergoede behandelingen uit de aanvullende verzekeringen jaarlijks verlaagd wordt. Let hierop bij de jaarwisseling.

Bent u goed verzekerd?
Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Meer dan 3 miljoen mensen gaan jaarlijks naar de fysiotherapeut. Zorg derhalve dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

Fysiotherapie in de basisverzekering
De verplichte basisverzekering vergoedt fysiotherapie alleen in de hieronder benoemde situaties:

  • In het geval er sprake is van een chronische aandoeningen volgens “de Lijst Borst” bij volwassenen vanaf de 21ste behandeling en bij jongeren onder de 18 jaar volledig. Bij volwassenen worden dan de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering indien deze toereikend aanwezig is. Indien dit niet het geval is komen deze kosten (deels) voor eigen rekening. Overleg met uw fysiotherapeut of u in deze categorie valt.
  • In het geval er sprake is van de aandoening Claudicatio Intermittens (arterieel vaatlijden) stadium 2 Fontaine. Indien u door de specialist verwezen wordt nav deze diagnose heeft u recht op 37 behandelingen uit de basisverzekering over een periode van 12 maanden. De voorwaarde is dat de fysiotherapeut aangesloten is bij ClaudicatioNet.
  • Vanaf 1-1-2018 is de fysiotherapeutische behandeling bij artrose knie en heup tot maximaal de eerste 12 behandelingen ondergebracht in de basisverzekering. De meeste verzekeraars eisen echter een verwijsbrief van de huisarts. De aanspraak geldt voor een periode van 12 maanden en voor een totaal van 12 behandelingen ongeacht het gewricht of de linker of rechterzijde.
  • Met ingang van 1-1-2019 wordt bij COPD gebruik gemaakt van een nieuwe classificatie (A t/m D) waarmee het maximaal aantal behandeling per jaar bepaald gaat worden. De combinatie van het aantal exacerbaties (het plotseling erger worden van uw klachten oftewel longaanval) en de score uit de mMRC en/of CAT vragenlijst bepalen samen in welke classificatie u terecht gaat komen. Dit kan betekenen dat u in het eerste jaar van behandeling recht heeft op 5 tot max 70 behandelingen en in de jaren daarop volgend tussen de 0 en 52 behandelingen.
Houdt bij de hierboven genoemde situaties rekening met een eigen bijdrage vanuit het verplicht eigen risico. Hier kunnen wij helaas geen invloed op uitoefenen en wordt, indien het eigen risico nog niet volledig aangesproken is, door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Ten slotte worden uit de basisverzekering de kosten voor fysiotherapie vergoed bij jongeren tot 18 jaar. Dit tot een maximum van 18 behandelingen.

Het eigen risico in 2024 en fysiotherapie
Bij de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet hoort een eigen risico. Dit betekent dat u in principe een eerste deel van de zorg die u ontvangt vanuit de basisverzekering zelf betaalt. In 2024 blijft het verplicht eigen risico 385 euro. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Daarnaast kunt u bij sommige verzekeraars vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie zal dan lager zijn. Niet alle zorg valt onder uw verplichte eigen risico. De volgende zorgkosten tellen niet mee voor uw eigen risico:
  • de huisarts;
  • tandheelkundige zorg in het jeugdpakket tot 22 jaar;
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • gratis bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld borstkankeronderzoek;
  • de griepprik voor risicogroepen;
  • zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed.
Concreet voor de fysiotherapie
In het geval dat de fysiotherapie voor volwassenen onder de basisverzekering valt kan het (restant van) het eigen risico bij u in rekening worden gebracht door de zorgverzekeraar. Dus alleen de behandelingen zoals in de hierboven genoemde 4 situaties. In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering
Het is aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Bekijk hier hoe de verschillende zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden en hoe hoog de bijbehorende premies zijn.

Zorgverzekeraars en fysiotherapie
Voorop gesteld dat we u geen advies kunnen geven over welke verzekeraar u zou moeten kiezen, die zo goed mogelijk bij uw situatie past. We kunnen u wel adviseren om er voor te zorgen aanvullend verzekerd te zijn en goed de diverse verzekeringen te vergelijken, als u overweegt om over te stappen. Let daarbij wel op het totaalbeeld van vergoedingen en niet alleen of u voor fysiotherapie alleen voldoende dekking heeft. Als u bij uw huidige verzekeraar blijft is het bij de overgang ieder jaar belangrijk om uw nieuwe polis goed te vergelijken met die van afgelopen jaar, er kunnen veranderingen in de vergoeding ingevoerd zijn, waardoor u volgend jaar wellicht minder behandelingen krijgt vergoed. Over de talloze aanvullende pakketten kunnen we weinig vertellen, er staan er wel een aantal vermeld op de pagina van onze beroepsgroep www.defysiotherapeut.com. Veel aanvullende verzekeringen zijn collectief afgesloten, hetzij door gemeenten, grote instellingen of bedrijven. Een drietal websites zijn interessant om te bezoeken als u er een avondje aan wilt besteden om uit te zoeken welke verzekering het beste bij u past. Deze websites zijn: www.zorgvergelijker.nl, www.zorgwijzer.nl en www.kiesbeter.nl.

Houdt er rekening mee dat er voor de zorgverzekeraar géén acceptatieplicht geldt bij het afsluiten van aanvullende verzekeringen!

Klanten beoordeling

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFysiovision is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
[JS_CODE_0]Patiëntenportaal Fysiovision
Als patiënt van Fysiovision heeft u toegang tot het SpotOnMedics patiëntenportaal, uw persoonlijke digitale portaal.

Rugcentrum plus
Geriatrieteam plus
Hoofdvestiging  
Wagenaarstraat 157, Geleen
T 046 - 474 53 48
openingstijden >

Schouder- armcentrum plus
Enkel- voetcentrum plus 
Frans Erenslaan 103A, Geleen
T 046 - 474 6 134
openingstijden >

Knie- heupcentrum plus 
Jos Klijnenlaan 685B, Geleen
T 046 - 457 45 87 
openingstijden >

E info@fysiovision.nl  

Afspraak maken