Onze tarieven

Onderstaande tarieven gelden op het moment dat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt. Fysiovision heeft in 2021 met alle Nederlandse Zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Voor al uw fysiotherapeutische zorg kunt u, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, gewoon bij ons terecht


Tarieven (per 1 januari 2021)


Vergoeding is mede afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Zitting fysiotherapie

€ 34,00

Zitting manuele therapie

€ 46,50

Zitting oedeem therapie

€ 46,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 62,00

Screening (directe toegankelijkheid fysiotherapie)

€ 15,50

Intake en onderzoek na screening

€ 31,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 46,50

Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag

€ 46,50

Geriatriefysiotherapie

€ 46,50

Toeslag voor uitbehandeling

€ 16,00

Toeslag voor behandeling in inrichting

€ 11,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

kostprijs

Eenvoudig/kort rapport

€ 32,50

Uitvoerig rapport

€ 65,00

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. 

Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen ook de incassokosten en wettelijke rente worden gevorderd. Wanneer het incassobedrijf de kosten bij u vordert dien u deze te voldaan aan het incassobedrijf en niet aan Fysiovision. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

BTW nummer NL8173.36.898.B.01
IBAN NL84ABNA0615598781 

Klanten beoordeling

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFysiovision is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waarderingPatiëntenportaal Fysiovision
Als patiënt van Fysiovision heeft u toegang tot het SpotOnMedics patiëntenportaal, uw persoonlijke digitale portaal.

Rugcentrum plus
Geriatrieteam plus
Oncozorg plus
Hoofdvestiging  
Wagenaarstraat 157, Geleen
T 046 - 474 53 48
openingstijden >

Schouder- armcentrum plus
Enkel- voetcentrum plus 
Frans Erenslaan 103A, Geleen
T 046 - 474 6 134
openingstijden >

Kniecentrum plus 
Jos Klijnenlaan 685B, Geleen
T 046 - 457 45 87 
openingstijden >

Dependance Heerlen 
Heerlerbaan 58C, Heerlen
T 045 - 820 00 16
openingstijden >

E info@fysiovision.nl  

Afspraak maken