Onze tarieven

Onderstaande tarieven gelden indien uw zorgverzekeraar de verrichting niet vergoed. Fysiovision heeft met alle landelijke zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Vergoeding door zorgverzekeraar is afhankelijk van de voorwaarden in uw aanvullende verzekeringspakket. Bekijk uw polisvoorwaarden derhalve goed zodat u niet voor verrassingen komt te staan.


Tarieven (per 1 januari 2024)

Zitting fysiotherapie

€ 41,00

Zitting manuele therapie

€ 51,00

Zitting oedeem therapie

€ 51,00

Zitting geriatrie fysiotherapie

€ 51,00

Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag

€ 60,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult (op verwijzing van arts)

€ 70,00

Screening, intake en onderzoek na screening

€ 53,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 53,00

Toeslag voor aan huis behandeling

€ 20,50

Toeslag voor behandeling in inrichting/tehuis

€ 13,75

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

kostprijs

Eenvoudig/kort rapport

€ 35,00

Uitvoerig rapport

€ 70,00

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen ook de incassokosten en de wettelijke rente worden gevorderd. Wanneer het incassobedrijf de kosten bij u vordert dien u deze te voldaan aan het incassobedrijf en niet aan Fysiovision. 

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

BTW nummer NL8173.36.898.B.01
IBAN NL84ABNA0615598781 

Klanten beoordeling

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFysiovision is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
[JS_CODE_0]Patiëntenportaal Fysiovision
Als patiënt van Fysiovision heeft u toegang tot het SpotOnMedics patiëntenportaal, uw persoonlijke digitale portaal.

Rugcentrum plus
Geriatrieteam plus
Hoofdvestiging  
Wagenaarstraat 157, Geleen
T 046 - 474 53 48
openingstijden >

Schouder- armcentrum plus
Enkel- voetcentrum plus 
Frans Erenslaan 103A, Geleen
T 046 - 474 6 134
openingstijden >

Knie- heupcentrum plus 
Jos Klijnenlaan 685B, Geleen
T 046 - 457 45 87 
openingstijden >

E info@fysiovision.nl  

Afspraak maken