Rug plus

Uw rug. Hij ondersteunt u bij uw werk, hobby en sport. Rugklachten en nekklachten kunnen u behoorlijk wat last bezorgen en zelfs uw functioneren beïnvloeden. Laten we ze aanpakken!

Speciaal voor langdurige en terugkerende rugklachten ontwikkelde Fysiovision Rug Plus: een specialistisch behandel- en trainingsprogramma waarmee u al na een aantal weken beter kunt functioneren. Richting het gewenste niveau, met zo min mogelijk hinder. En we zorgen ervoor dat dat ook in de toekomst zo blijft.

Uniek herstelprogramma RugPlus

Tijdens de behandeling en training richten we ons op verschillende factoren welke samen de belastbaarheid van de wervelkolom bepalen:

  • kracht van de rompspieren
  • stabiliteit van de wervelkolom
  • souplesse van de rug

Individueel kunnen de aandachtspunten waaraan gewerkt dient te worden verschillen. Dit wordt tijdens een uitvoerig intake gesprek en onderzoek bepaald. Vervolgens wordt met u besproken welk behandeltraject gevolgd zou moeten worden en hoe lang dit zal gaan duren.

Onderdelen van RugPlus:

  • Uitgebreide intake > inventarisatie van klachten en bespreken herstelmogelijkheden
  • Vastleggen beginsituatie > zo kunnen we uw vooruitgang goed volgen
  • Voorbereidende behandelingen om de beweeglijkheid en souplesse te verbeteren > zo haalt u het meeste rendement uit uw training van uw wervelkolom
  • Instructies geven en oefenen van uw dagelijkse activiteiten
  • Onderhoud van de bereikte resultaten

Een wezenlijk en onderscheidend onderdeel van het RugPlus programma is het gebruik van de trainingsapparatuur van David Back. Het testen en trainen van de kracht en beweeglijkheid op deze computer gestuurde apparaten is bewezen effectiever. Wij maar vooral onze patiënten zijn zeer enthousiast hierover.

RugPlus kent een 8- en een 12-weken behandelprogramma. Bij de intake bepalen we welk programma het meest geschikt voor u is.

Heeft u na het behandeltraject uw gewenste niveau bereikt, dan wilt u waarschijnlijk niet meer terugvallen. We bespreken samen of een vervolgtraject wenselijk is om conditie en kracht van uw rug op peil te houden.

Intensieve begeleiding

Uw herstel vraagt aandacht. Daarom kunt u rekenen op een intensieve begeleiding. Ons team van professionals staat voor u klaar. Er zal hoofdzakelijk sprake zijn van een 1-op-1 aanpak. Na verloop van tijd, en afhankelijk van uw vorderingen, zal er ook in kleine groepen gewerkt worden.

Wilt u ook eindelijk weer beter kunnen functioneren tijdens uw werk, hobby of sport? Neem dan contact met ons op!

© 2015 - Fysiovision