Peesherstel plus

Ervaart u al langere tijd pijnklachten aan achillespees of tenniselleboog? Helpen de behandelingen tot nu toe niet of onvoldoende? Is bewegen, sporten of het uitoefenen van uw hobby niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen?

Indien dit veroorzaakt wordt door een hardnekkig peesprobleem kunnen wij u wellicht helpen met ons Peesherstel Plus concept!

Bij Fysiovision hebben we een innovatieve totaalaanpak om peesklachten op de juiste manier te behandelen. Dit met als doel dat u van de pijn verlost wordt en u snel weer uw (sport) activiteiten kunt oppakken!

Effectieve behandelaanpak

Niet iedere peesaandoening is hetzelfde. Dit maakt het aanbieden van een effectieve behandeling zo lastig. De oplossing van uw peesklacht begint bij het exact bepalen van de oorzaak:

  • Is er weefselschade?
  • Zwelling in de pees? Of juist zwelling tussen pees en peesschede?
  • Is er degeneratie van het peesweefsel zichtbaar of juist een ontsteking?

Allerlei mogelijke oorzaken waarbij een andere behandelaanpak noodzakelijk is. We werken hierbij met het Peesherstel Plus concept zodat de behandeling optimaal bepaald en effectief uitgevoerd wordt.

1. Intake

In het eerste contact krijgt u een vraaggesprek en zal er een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij wordt er gekeken naar de beweeglijkheid van het gewricht en zal de rest van de beweegketen onderzocht worden. Op deze manier krijgen we alle relevante informatie over de beweeglijkheid, kracht en zwaktes van de aangedane regio.

2. Echografie

Middels echografie kan er, door een op dit vlak gespecialiseerde echografist, in de pees gekeken worden. Hierbij kijken we naar de kwaliteit van het peesweefsel en of er omliggende structuren zijn aangedaan zoals bijvoorbeeld een slijmbeurs. Op deze manier kunnen we exact bepalen of de pees ook de oorzaak van de pijn is.

3. Lokale pees behandeling

Als uit de echografie blijkt dat de pees is aangedaan kunnen we uit 2 verschillende behandelmethoden kiezen om de pees rechtstreeks te behandelen.

De echografist zal afhankelijk van zijn bevindingen een voorstel doen welke behandelmethode het meest effectief is. Natuurlijk zal de keuze altijd samen met u worden gemaakt.

4. Keten/regio behandeling

Naast de lokale behandeling van de pees is het essentieel om ook de regio te behandelen om zo alle oorzaken van het ontstaan van de pijn te verhelpen. Denk hierbij aan het verbeteren van de beweeglijkheid van het gewricht en van de spieren.

5. Pees belastbaarheid trainen

Dit is een essentieel onderdeel van de behandeling. In deze fase gaan we de belastbaarheid van de pees vergroten zodat er een lange termijn effect wordt gegarandeerd. De pees wordt getraind zodat het peesweefsel weer belastbaar wordt tot het gewenste niveau. Hierbij stellen we een oefenprogramma op, specifiek voor uw probleem! Dus géén standaard programma.

Fase 3, 4 en 5 gaan meestal samen. Zo kan het zijn dat u op dinsdag met EPTE behandeld wordt en donderdag samen met de fysiotherapeut aan het trainen bent. Op deze manier zijn we effectiever en bent u eerder en blijvend van uw klachten af.

Behandelteam

Tijdens het Peesherstel Plus behandelprogramma zult u wellicht verschillende therapeuten zien. Zo kunt u bijvoorbeeld de intake en echografie onderzoek bij David hebben en gaat u vervolgens met een andere fysiotherapeut trainen. Dit heeft ermee te maken dat de fysiotherapeuten binnen Fysiovision hun eigen specialisaties en kwaliteiten hebben. In het Peesherstel Plus behandelprogramma combineren we dit om een uiterst effectief traject met u te kunnen doorlopen.

© 2015 - Fysiovision