Oncozorg plus

Na de diagnose ‘kanker’ is het waarschijnlijk dat uw lichaam de komende tijd zal veranderen. De ziekte zelf, maar ook de medische behandelmethoden, vergen nogal wat van u.

Dat is niets om u nu al zorgen over te maken, maar het is wel verstandig om hierop in te spelen. Het Oncozorg Plus revalidatieprogramma van Fysiovision is speciaal ontwikkeld voor de voorbereiding, de stabilisatie en het herstel van uw lichaam tijdens en na de behandeling.

Specialistische zorg

Indien u met Oncozorg Plus start, bent u altijd in de goede handen van onze oncologiefysiotherapeuten, die u specialistische en persoonlijke zorg bieden.

Samen met u en, indien nodig de oedeemfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, de diëtiste, de psycholoog en de TEK-consulent.

Zo zet Fysiovision alles op alles om uw lichaam zo weerbaar mogelijk te maken en u optimaal te laten herstellen.

Door onze korte lijntjes met het ziekenhuis en andere zorginstellingen zorgen we ervoor dat alle onderdelen van uw behandelplan op elkaar zijn afgestemd en proberen we u zo min mogelijk te belasten met aparte afspraken.

Gespecialiseerd herstel zorgprogramma

Oncozorg Plus is een volledig gespecialiseerd herstel zorgprogramma tijdens of na de ziekte kanker. De oncologische revalidatie maakt gebruik van een multidisciplinaire benadering op gebied van onderzoek en behandeling met als doel:

  • aanpak van ziekte- en behandel gerelateerde klachten
  • daling van het aantal beperkingen en preventie lange termijn problematiek

Omdat iedere kankersoort, ondanks vergelijkbare medische interventies, zich anders uit in het fysieke (dis)functioneren is hier ook de behandelaanpak op aangepast.

Er zijn specifieke revalidatieprogramma’s voor:

  • borstkanker
  • maag/darm kanker
  • prostaatkanker
  • longkanker
  • hoofd/hals tumoren

Altijd in samenspraak

Maak kennis met onze vernieuwende behandelprogramma’s voor oncologiepatiënten. Wij behandelen altijd in samenspraak met u, uw partner, eventuele mantelzorgers en de andere betrokken behandelaars voor een optimaal resultaat.

© 2015 - Fysiovision