Geriatrieteam plus

Fysiovision is gespecialiseerd in geriatriefysiotherapie. De ouderdom komt nou eenmaal met gebreken en dat zijn er vaak meer dan één. Gelukkig kan ons geriatrieteam u met veel van uw klachten helpen.

Het team bestaat naast de gespecialiseerde fysiotherapeuten uit een ergotherapeut, een logopediste, een psycholoog en een diëtist.

Met onze vooruitstrevende behandelmethodes zorgen we ervoor dat we samen met u meerdere problemen effectief aanpakken.

Samen sterk

Geriatrieteam Plus is een gespecialiseerd ouderenteam dat tevens ingezet wordt bij complexe ouderenzorg in de thuissituatie. Wij richten ons op ouderen met meer problemen dan alleen het fysieke beperkingen en bieden zorg op maat aan huis.

Samen sterk met hart voor het welzijn van de patiënt. Er is een nauwe samenwerking met uw huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde en eventueel geriater.
De geriatriefysiotherapeut van Fysiovision maakt hier een essentieel onderdeel van uit.

Mobiliteit geeft vrijheid

Merkt u dat u letterlijk minder stevig in uw schoenen staat, eerder de neiging heeft tot vallen of klachten ondervindt tijdens het lopen of fietsen, dan is het toch verstandig om eens bij een geriatriefysiotherapeut langs te gaan.

Uw eigen boodschappen doen, uw hondje uitlaten of gewoon een praatje met de buren: het lijken kleine dingen, maar bij Fysiovision weten we hoe belangrijk ze zijn. Bent u (nog) niet mobiel genoeg om bij ons langs te komen, dan leggen we natuurlijk graag een huisbezoek bij u af.

Ontdek onze trainingstuin

In onze trainingstuin helpen we u om een sterker mens te worden. Sterk genoeg om de obstakels uit het dagelijks leven, zónder vallen en opstaan, te overwinnen. Kiezelpaadjes, wegversmallingen, hellingen en stoepranden, samen met onze geriatriefysiotherapeuten worden obstakels overwinningen. Met of zonder hulpmiddelen, maar altijd met onze persoonlijke aanpak, wordt de buitenwereld weer gewoon begaanbaar.

Heeft u een nieuw hulpmiddel, zoals een rollator, scootmobiel of krukken en wilt u hier eerst graag even mee oefenen onder begeleiding? Dat begrijpen we goed bij Fysiovision. In onze trainingstuin oefent u zolang totdat u zich zelfverzekerd genoeg voelt om zelf met uw hulpmiddel op pad te gaan.

Zelfredzaamheid

De geriatriefysiotherapeut is op de hoogte van alle facetten binnen zijn vakgebied en draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van kwetsbare ouderen, cliënten met een hoge biologische leeftijd en complexe gezondheidsproblemen.

Hij richt zich daarbij op het dagelijks bewegen van de cliënt in zijn leefomgeving en streeft naar het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid.

Veranderingen in de verzorg- en verpleeghuis sector zorgen er tevens voor dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven en hierdoor treffen we steeds complexere zorgvragen aan. Goede communicatie en een sterk behandelteam zijn, naast de benodigde kennis en kunde, essentieel voor het bieden van de juiste zorg. Zelfstandig veilig langer thuis blijven is dan ook zeer vaak een gezamenlijk doel van patiënt en zorgverleners.

© 2015 - Fysiovision