Onze visie en missie

Visie

We zijn er van overtuigd dat de patiënt/cliënt gezien moet worden als ‘klant’, als de centrale persoon waar het gehele, interdisciplinaire hulpverleningsproces om draait, met eigen verantwoordelijkheden en rechten. We zijn ervan overtuigd dat een goede naam, tevreden verwijzers – en cliëntrelaties die vertrouwen in ons hebben en een gezonde bedrijfsvoering de basis vormen voor de toekomst van ons bedrijf, onze medewerkers en het borgen van de toegankelijkheid van onze klanten tot onze diensten.

Dit is het beste te bereiken door klanten efficiënt en effectief te helpen, middels processen die gericht zijn op hoge klanttevredenheid, optimale behandelresultaten en door het innemen van een goede positie in het zorgaanbod. We zijn ervan overtuigd dat we hiertoe alleen maar in staat zijn door een continu proces van leren op onze vakgebieden, het eigen maken en toepassen van evidence based onderzoek- en behandelstrategieën, door een goede bedrijfsvoering en door te anticiperen en flexibel in te spelen op veranderingen in de zorg en het vergoedingenstelsel.

Missie

Het is onze missie om als gezond bedrijf en vanuit een sterke positie in het zorgveld een professionele, prettige, kwalitatief hoogwaardige, lerende (werk)omgeving te scheppen en samen met de klant, zo effectief en efficiënt mogelijk optimale behandelresultaten en een hoge klanttevredenheid te bereiken.

Het behandelproces is gericht op snelle diagnostiek met aansluitend intensieve, individuele behandeling en begeleiding tot het gewenste en noodzakelijke belastbaarheidniveau. Dus niet afwachten maar direct weten wat er aan de hand is. Het (sport)fysiotherapeutisch en manueel- therapeutisch handelen is gebaseerd op een goede wetenschappelijke onderbouwing. Daar waar nodig maken we gebruik van hands-on technieken die vanuit het verleden de basis vormen van ons beroep. De toegevoegde waarde van hands-off technieken mag echter niet onderschat worden in het verhelpen van uw klachten en belastbaarder maken van uw bewegingsapparaat. Integratie van evidence based ontwikkelde onderzoek- en behandelstrategieën is een continu proces. Het uiteindelijke doel is erop gericht om de individuele patiënt / cliënt zo effectief en efficiënt mogelijk te behandelen.

© 2015 - Fysiovision