Onze tarieven

Onderstaande tarieven gelden op het moment dat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt.

Fysiovision heeft in 2020 met alle Nederlandse Zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.
Voor al uw fysiotherapeutische zorg kunt u, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, gewoon bij ons terecht.

Klik hier voor meer informatie. Vergoeding is mede afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

BTW nummer NL8173.36.898.B.01
IBAN NL84ABNA0615598781

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen ook de incassokosten en wettelijke rente worden gevorderd. Wanneer het incassobedrijf de kosten bij u vordert dien u deze te voldaan aan het incassobedrijf en niet aan Fysiovision.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Tarieven (per 1 januari 2020)

Verrichting Tarief
Zitting fysiotherapie 32,50 euro
Zitting manuele therapie 46,50 euro
Zitting oedeem therapie 46,50 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 62 euro
Screening (directe toegankelijkheid fysiotherapie) 15,50 euro
Intake en onderzoek na screening 31 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 46,50 euro
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag 46,50 euro
Geriatriefysiotherapie 46,50 euro
Toeslag voor uitbehandeling 16 euro
Toeslag voor behandeling in inrichting 11 euro
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudig/kort rapport 32,50 euro
Uitvoerig rapport 65 euro
© 2015 - Fysiovision