Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek organiseert een bijeenkomst op maandag 15 februarie 2016

1 februari 2016

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek organiseert een bijeenkomst op maandag 15 februari 2016 voor verzorgers van langdurig zieke partners, ouders of andere familieleden.

Thema van deze bijeenkomst is:

Hoe ga je als mantelzorger om met lichamelijke beperkingen van je partner?

Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van de geriatrie fysiotherapeut bij bewegingsproblemen en moeilijkheden met transfers.
Tijdens de bijeenkomst zal er ook informatie worden gegeven over ondersteuningsmogelijkheden en veranderingen in de regelgeving. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie en Steunpunt Mantelzorg WM aanmelden:

Partners in Welzijn
Geeke  Siemons
Tel: 046-4575700
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
mantelzorg@piw.nl

© 2015 - Fysiovision