EPTE

EPTE (echogeleide percutane therapeutische electrolyse) is een nieuwe innovatieve behandelmethode voor langdurige peesklachten.

U kunt hierbij denken aan tenniselleboog, achillespeesklachten, kniepeesklachten etc. die (ondanks eerdere behandelmethodes) onvoldoende herstellen en pijnklachten blijven geven. Dan zou EPTE een goede optie kunnen zijn.

Middels echografie wordt het te behandelen gebied nauwkeurig in beeld gebracht. Vervolgens zal er een dunne dry-needling naald (vergelijkbaar met een acupunctuurnaaldje) in het beschadigde peesgebied worden geplaatst en een lichte electrische stroom worden toegepast. Door het gebruik van de echografie zal heel specifiek alleen het “beschadigde” gebied in een pees worden behandeld. De behandeling duurt maximaal 2 minuten en wordt als niet pijnlijk tot licht ongemakkelijk door de patiënt ervaren. De resultaten zijn veelbelovend!

Klachten kunnen zijn:

  • pijnklachten onder de hiel
  • achillespeesklachten
  • peesklachten in de schouder
  • tenniselleboog
  • kniepeesklachten

Voor de (para) medici hieronder een medische uitwerking van het werkingsmechanisme van EPTE.

Fysiologie van tendinopathie en de werking van elektrolyse hierbij:

Er is normaal een dynamisch evenwicht tussen MMP’s en zijn onderdrukkers (inhibitors) in een pees. Het dynamische evenwicht kan beïnvloed worden door de aanwezigheid van zekere pro-inflammatoire cytokinen. De werking van MMP’s is lastig en nog niet geheel duidelijk. Ze zijn belangrijke componenten in vele biologische en pathologische processen. Enerzijds activeren en katalyseren(versnellen) ze diverse mechanismen en zijn ze substraat specifiek. Anderzijds hebben ze een vermogen om ECM componenten af te breken en hebben ze een rol in de katabolisme (afbreken van moleculen in kleine moleculen). Hiermee gaat de structuur van de pees verloren. Dit gebeurt bij een tendinopathie waar de balans tussen MMP’s en TIMP’s verloren is en MMP’s de overhand krijgen. De pees krijgt te maken met een ‘overgrow’; hij vergroot, er ontstaat een overmatige ontstekingsreactie (door toename van pro-inflammatoire cytokinen) en de pees verliest zijn structuur. Er is aangetoond dat met electrolyse de PPRAY factor (P-par Alpha- factor (deze reguleert de cytokinen)) omhoog gaat en cytokinen verminderd en hiermee dit proces beïnvloedt. Vervolgens (2e stap) wordt door het verminderen van de pro-inflammatoire cytokinen de balans tussen de MMP’s en inhibitors meer teruggebracht. Dit zie je pas na 10-14 dagen(!).
Je wilt dus een pro-inflammatoire reactie uitlokken maar wel een die in balans en gecontroleerd is. Hierin kan elektrolyse sturen.

Pathologische pees:

  • Zuur milieu
  • Collageen type 3 is meer aanwezig
  • ECM trekt water aan dus visco-elasticiteit wordt minder
  • Tenocyten nemen af qua aantal en er ontstaan desoriëntatie in de structuur

EPTE geeft dus een chemische reactie die het zure mileu in de pees verminderd waardoor herstel van vezels kan plaatsvinden. Deze reactie krijg je niet middels oefentherapie, fricties of andere middelen.

© 2015 - Fysiovision