Adem- en ontspanningstherapie

Een opgejaagd gevoel, hyperventilatie, slaapproblemen, stress, concentratieproblemen en rug- of nekklachten zijn slechts een aantal gevolgen van een te hoge lichamelijk- en mentale spanning.

Belangrijk is het dan om te leren omgaan met een te hoge spanning met als doel deze te verminderen of zelfs in zijn geheel te verhelpen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om bij een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten adem- en ontspanningstherapie te volgen.

Wat houden deze therapievormen in?

Ademtherapie:

Het herstellen van de natuurlijke ademhaling bij een verstoring van de adembeweging. Deze verstoring kan veroorzaakt worden door lichamelijke klachten als longproblemen, maar ook door lichamelijke en geestelijke spanningen.

Ontspanningstherapie:

Het verminderen van lichamelijke spanningen.
Vaak worden deze lichamelijke spanningsklachten veroorzaakt door stress, burn- of bore-out problemen. Door deze spanningen ervaren mensen vaak diverse klachten:

  • hyperventilatie, angststoornissen en paniekaanvallen
  • chronische pijnklachten
  • vermoeidheidsklachten
  • slaapproblemen
  • overbelasting klachten als een muisarm, hoofd- nek- en rugpijnen
  • spanningsproblemen ten gevolge van hart- en longziekten
  • andere klachten, waarbij er geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden wordt (medische term SOLK) 40% van de patiënten die de huisarts bezoekt valt in deze groep

Het verminderen van onnodige spanning en het helpen herstellen van de natuurlijke adembeweging leiden tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis.

Behandelmogelijkheden

AOT: adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn

Samen met de behandelaar wordt gezocht naar een instructievorm waarbij voor de cliënt een duidelijk en concreet waarneembare verandering optreed. Instructies kunnen liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk.

Tijdens een proefbehandeling wordt duidelijk of het klachtenbeeld reageert op de ontspanning en wordt samen beslist of het zinvol is de behandeling voort te zetten of niet. Ook wordt duidelijk wat de aard van de ontspanningsreactie is en wat eventueel de beperkende voorwaarden zijn.

Progressieve Relaxatie volgens Jacobson

De cliënt leert om spanning in het lichaam bewust te ervaren en vervolgens gecontroleerd los te laten. Resultaat is dat de spanning, die de klachten veroorzaakt, door de cliënt zelf kan worden gereguleerd. De cliënt krijgt op deze manier vat op zijn ongemakken.

Autogene Training

Dit betekent letterlijk: zelfgerichte training. De cliënt leert om via concentratie op het lichaam contact te maken met het lichaam en, net als bij de voorgaande methode, het lichaam te voelen en te brengen naar een meer ontspannen toestand.

Deels komt deze training overeen met de principes van Mindfulness en aandachttraining. Gekozen wordt door ons voor heel concrete oefeningen, die voor de cliënt vooral ook zelfstandig in de eigen omgeving goed uitvoerbaar zijn.

Biofeedback

Middels aan EMG apparaatje kunnen we de lichamelijke spanning-ontspanning zichtbaar maken. Het effect van bepaalde oefeningen of situaties kunnen perfect in beeld gebracht worden. Dit is vooral van toepassing bij patiënten, die zich niet direct bewust zijn van hun lichamelijke spanningen.

© 2015 - Fysiovision